10/5/19 - Brewskeez Battleground I Armwrestling -O'Fallon,MO